หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ContestExhibitionSeminarForumContact ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”
ContestExhibitionSeminarForumContact ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

admin vcd
2018-10-17 14:39:37

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

Submitted by mod on Fri, 2018-10-05 14:35

ที่มา http://contestwar.com/contest/14263

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”

สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของพลังพลเมืองที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาต่างๆ ของสังคมและประเทศได้
 2. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง โดยจัดทำเป็นหนังสั้นส่งเข้าประกวด เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นพลเมืองไทย

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา ไม่จำกัดอายุและสถาบันการศึกษา
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป

เนื้อหาและรูปแบบ

 1. เนื้อหาเน้นการส่งเสริมและสร้างความเป็นพลเมืองไทย โดยกำหนดชื่อเรื่องมาด้วย
 2. หนังสั้น เนื้อหาและสาระความยาว 3 – 5 นาที (ไม่รวมไตเติ้ล และเครดิตท้าย)
 3. รูปแบบของหนังสั้นไม่จำกัดวิธีการถ่ายทำ หรือการนำเสนอ

หมายเหตุ สามารถค้นหาเนื้อหาและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองได้ที่ www.kpi.ac.th

ระยะเวลาการส่งผลงาน
ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2561

วิธีการสมัครและการส่งผลงาน
ผู้ส่งหนังสั้นเข้าประกวด ต้องส่งหนังสั้น พร้อมเอกสารตามรายการด้านล่าง ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

 • ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ (พร้อมกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน)
 • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน หรือสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา (กรณีสมัครในประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา)
 • สำเนาบัตรประจำประชาชน (กรณีสมัครในประเภทประชาชนทั่วไป) 

วิธีการส่งผลงาน
ส่ง File ผลงานหนังสั้นหรือ Link ผลงานที่เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดได้ พร้อมแนบใบสมัคร ส่งทาง email shortfilm@kpi.ac.th

รางวัลการประกวด

 • ประเภทที่ 1 นักเรียน นิสิต นักศึกษา จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • ประเภทที่ 2 ประชาชนทั่วไป จำนวน 6 รางวัล ได้แก่
  • รางวัลที่ 1 (1 รางวัล) จำนวน 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 2 (1 รางวัล) จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลที่ 3 (1 รางวัล) จำนวน 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย (3 รางวัล) จำนวน 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

ติดต่อสอบถาม

 • คุณวรรัตน์ ชัยชนะ ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า โทรศัพท์ (02) 141 9752 และ (096 859 1134)
 • คุณจินห์จุฑา ลิ้มสวัสดิ์ โทรศัพท์ (02) 141 9755 และ (089 456 5574)
 • email : public@kpi.ac.th

Contest Type: 

ประกวดสื่อ

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Eligibility: 

นักเรียน

นิสิต นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

Total Prize Money: 

300,000 Baht

Contest's URL: 

รายละเอียด

Tags: 

ประกวดหนังสั้น

File attachments: 

รายละเอียด

ใบสมัครหนังสั้น แบบเดี่ยว

ใบสมัครหนังสั้น แบบทีม

Deadline: 

05 Oct 2018 10:00 to 31 Oct 2018 16:00

Published by: 

Contestwar