หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”
ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”

admin vcd
2018-10-17 14:25:16

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”

Submitted by mod on Tue, 2018-10-09 14:32

ที่มา http://contestwar.com/contest/14273

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ
“PLAY”

art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 

โจทย์การออกแบบ 
ภาพจำของ “บล็อกแก้ว” ที่เราคุ้นเคย คือการทำหน้าที่เป็นวัสดุตกแต่งผนังห้องน้ำและตึกแถว ซึ่งปรากฏเพียงรูปแบบที่ซ้ำซากจำเจ จนทำให้ถูกมองว่าเป็นของที่นำไปใช้ในงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบได้อย่างจำกัด อย่างไรก็ดี หากเราพิจารณาถึงคุณสมบัติของตัววัสดุแล้ว บล็อกแก้วยังมีความเป็นไปได้อีกมากที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความใสวาวนั้น art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา จากทุกสาขาวิชาการออกแบบ ร่วมกันตีความและส่งผลงานเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “PLAY” เพื่อท้าทายมุมมองการรับรู้ที่เรามีอยู่เดิมต่อบล็อกแก้ว และค้นหาความไม่ธรรมดาที่ซ่อนอยู่ในวัสดุที่ถูกมองว่าธรรมดาชนิดนี้ ด้วยความต้องการที่จะเปิดกว้างให้กับความเป็นไปได้ใหม่ๆ ขอบเขตของผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถ เป็นได้ทั้งการออกแบบลวดลายและวัสดุขึ้นใหม่ การทดลองกับคุณสมบัติของวัสดุในแง่มุมที่หลากหลาย หรือกระทั่งการนำวัสดุไปประยุกต๋ใช้ในบริบทและสเกลที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่ข้าวของเครื่องใช้ในระดับบุคคล จนถึงพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมและการสร้างสภาพแวดล้อมในระดับเมือง

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด 

 • ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแบบจะต้องเป็นนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
 • ผู้เข้าประกวดสามารถร่วมทีมได้ไม่เกินทีมละ 3 คน โดยแต่ละทีม จะสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่จะได้รับ รางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น 
 • ผลงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าประกวด จะต้องเป็นแนวคิดและรูปแบบที่ไม่เคยมีการนำเสนอที่ใดมาก่อน และต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์งานของผู้อื่น หากได้รับรางวัลและถูกตรวจพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน เพื่อมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ์อันถูกต้องต่อไป 
 • ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้เข้าประกวดและบริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด 
 • art4d และบริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์  และแสดงผลงานทุกชิ้น ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่ส่งเข้าประกวดเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้ในทุกรูปแบบ

รูปแบบการนำเสนอ 

 • ผู้เข้าประกวดต้องนำเสนอผลงานลงบนพื้นที่ขนาด A1 (594 x 841 มม.) จำนวน 1 แผ่น 
 • ระบุชื่อผลงาน รายละเอียด และแนวความคิดในการออกแบบ ความยาวไม่เกิน 300 คำ (เป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษเท่านั้น) โดยสามารถกำหนดรูปแบบ เทคนิค และมาตราส่วนได้ตามความเหมาะสม 
 • บนบอร์ดจะต้องไม่ปรากฏชื่อเจ้าของผลงาน แต่ให้ระบุชื่อ-นามสกุล สถาบันการศึกษา คณะและสาขาที่เรียน หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล ที่สามารถติดต่อได้ลงในใบสมัครเข้าร่วมการประกวดแบบ

การส่งผลงาน 

 • ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ ดิจิตอล เป็นไฟล์สกุล pdf ความละเอียด 300 dpi พร้อมทั้งแนบใบสมัครที่ระบุข้อมูลของผู้เข้าประกวดมาที่อีเมล bkkcrystaldesign2018@gmail.com โดยระบุ subject ด้วยชื่อ-นามสกุล ตามด้วยสถาบันการศึกษา 
 • หรือสามารถส่งผลงานได้ด้วยตนเองที่ บริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด (art4d) เลขที่ 5 ซอยสุขุมวิท 26 (ซอยอรรถกระวี 1) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

กำหนดการ
รับผลงานถึง 15 ตุลาคม 2561 ขยายเวลาเปิดรับผลงาน ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2561

รางวัลการประกวด 

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงื่อนรางวัลมูลค่า 15,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 
 • รางวัล Popular Vote เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

คณะกรรมการตัดสินการประกวด 

 • ผศ.บุญเสริม เปรมธาดา (Bangkok Project Studio) 
 • ศาวินี บูรณศิลปิน และ Tom Dannecker (Thingsmatter) 
 • ภิรักษ์ อนุรักษ์เยาวชน (Spaceshift Studio) 
 • วีรยศ จุฬเกตุ (Bangkok Crystal Co., Ltd.)

ติดต่อสอบถาม

 • โทร 02-260-2606-8 ในวันจันทร - วันศุกร เวลา 10:00 - 18:30 น.
 • อีเมล bkkcrystaldesign2018@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Kawin Rongkunpirom

Contest Type: 

ประกวดออกแบบ

Eligibility: 

นิสิต นักศึกษา

Total Prize Money: 

60,000 Baht

Contest's URL: 

รายละเอียด

Downloads: 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

Tags: 

ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว

File attachments: 

Deadline: 

09 Oct 2018 10:00 to 22 Oct 2018 16:00

Published by: 

Contestwar