หน้าหลัก > กิจกรรม > ประกาศ > ประชุมสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
ประชุมสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

admin vcd
26 ก.ย. 61 - 10 ต.ค. 31
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์

วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้ประชุมหารือเพื่อวางนโยบายสำหรับภาคการศึกษาหน้า