หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1
ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1

admin vcd
2018-10-17 14:06:42

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards

                                                Submitted by mod on Tue, 2018-02-13 18:14

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 1 : National Youth Design
Awards

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาด้านการออกแบบ หรือเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1 : National Youth Design Awards ชิงเงินรางวัล พร้อมเงินสนับสนุนสถาบันการศึกษา

ประเภทการประกวด

  1. การออกแบบอัตลักษณ์
  2. การออกแบบผลิตภัณฑ์
  3. การออกแบบสภาพแวดล้อม

การส่งผลงาน

  • ส่งใบสมัคร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน และเพลทผลงาน มาที่
    คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
    อาคารศิลป์ พีระศรี 3 เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
  • ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (นับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์)

ติดต่อสอบถาม
Facebook : NYD