หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก”
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก”

admin vcd
2018-10-17 14:14:45

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก”

ที่มา http://contestwar.com/contest/14278

Submitted by mod on Mon, 2018-10-15 10:21

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ
หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “เลิก...ลด...ละ...ขยะพลาสติก” ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561 ชิงรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ

 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
  • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 18 ปี
  • ผู้สมัครจะต้องแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน
 • โดยสมาชิกต้องอยู่ระดับการศึกษาและสถานศึกษาเดียวกัน (1 คนสามารถสังกัดได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น)

รางวัลการประกวด

 • รางวัล “อีซูซุพาน้อง ๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 6 รางวัล แบ่งเป็นระดับการศึกษาละ 3 รางวัล (รวม 12 คน)
 • รางวัลรองชนะเลิศ ทุนการศึกษา ทีมละ 15,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ จำนวน 14 รางวัล ระดับการศึกษาละ 7 รางวัล (รวม 28 คน)
 • รางวัลพิเศษสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนละ 20,000 บาท สำหรับสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุนทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศทั้ง 20 ทีม (1 ทุนต่อ 1 ทีม)

การส่งผลงาน

 • เยาวชนที่สนใจสามารถส่งผลงานตามหัวข้อที่กำหนดลงบนกระดาษขนาด 11 ½ นิ้ว x 16 ½ นิ้ว (A3) ต่อ 1 ผลงาน โดยวาดภาพให้เต็มเนื้อที่กระดาษ พร้อมรูปถ่ายและใบสมัครที่มีตราประทับของทางโรงเรียนและลงชื่อรับรองโดยอาจารย์ประจำโรงเรียนที่ผู้สมัครศึกษาอยู่
 • จัดส่งทางไปรษณีย์ โดยไม่มีการพับภาพ มาที่
  ฝ่ายสื่อสารการตลาด-เอ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
  เลขที่ 1088 ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  วงเล็บมุมซองว่า “โครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2561”
 • ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 • ประกาศผลการแข่งขันรอบคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศในศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562

ติดต่อสอบถาม

 • โทร. 0-2966-2127-9
 • โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sudarat Sirimaneewatchara

Contest Type: 

ประกวดวาดภาพ

ศิลปะ

Eligibility: 

นักเรียน

Contest's URL: 

รายละเอียด

Tags: 

อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์

File attachments: 

รายละเอียดและใบสมัคร

Deadline: 

13 Oct 2018 10:00 to 13 Dec 2018 16:00

Published by: 

Contestwar