หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

admin vcd
2018-10-17 14:54:40

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Submitted by mod on Fri, 2018-10-05 13:03

http://contestwar.com/contest/14262

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100
ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อจัดทำตราสัญลักษณ์ ในโอกาสครบ 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 2. เพื่อสร้างการรับรู้และจดจำ รวมถึงร่วมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในครั้งนี้
 3. เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และประชาชนทั่วไปทุกระดับ ได้มีส่วนร่วมในการออกแบบตราสัญลักษณ์100 ปี มหาวิทยาราชภัฏสงขลา

คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด

 1. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
 2. จำกัดจำนวนการส่งผลงานการประกวดไม่เกิน 2 แบบ ต่อ 1 ท่าน

กำหนดการดำเนินงาน

 1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2561 (นับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทาง)
 2. คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงาน วันที่ 26 ตุลาคม 2561
 3. ประกาศผลการตัดสินการประกวดวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ทาง www.skru.ac.th/th/ และ Facebook : งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

รางวัลารประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ ผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตร หลังวันประกาศผล 30 วัน

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี (ชั้น1) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • โทรศัพท์ 0-7426-0200-4 ต่อ 2000 หรือ 3000

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Ken Yutthapop / งานประชาสัมพันธ์ มรภ.สงขลา

Contest Type: 

ประกวดออกแบบ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์/โลโก้

Eligibility: 

นักเรียน

นิสิต นักศึกษา

ประชาชนทั่วไป

Total Prize Money: 

10,000 Baht

Contest's URL: 

รายละเอียด

File attachments: 

รายละเอียดและใบสมัคร

Deadline: 

05 Oct 2018 10:00 to 24 Oct 2018 16:00

Published by: 

Contestwar