หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF)
ประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF)

admin vcd
2018-10-17 14:18:20

ประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF)

Submitted by mod on Sat, 2018-10-13 16:40

ที่มา http://contestwar.com/contest/14276

ประกวดภาพถ่าย
“ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life
Style by GPF)

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF) ชิงของรางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเป็นพื้นที่ให้สมาชิกแสดงผลงาน ภาพถ่ายภายใต้แนวคิด “ภาพในฝัน...วันเกษียณ” (Happy Long Life Style by GPF)
 • เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการมีชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขแก่สมาชิก
 • เพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้สมาชิกเริ่มการวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้

ระยะเวลาการประกวด

 • ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม 10-31 ตุลาคม 2561
 • เปิดโหวตผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ กองทุนบำเหน็จบานาญข้าราชการ (กบข.) 6-9 พฤศจิกายน 2561
 • ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล 12 พฤศจิกายน 2561

รางวัลการประกวด

 • ผลงานที่ชนะรางวัล รับ iPad Pro ขนาด 10.5 นิ้ว จำนวน 1 รางวัล
 • ผลงานที่ได้รับการโหวตสูงสุด รับ apple watch จำนวน 1 รางวัล
 • รางวัลพิเศษ สำหรับ 20 ท่านแรกที่ส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม รับบัตรชมภาพยนตร์พร้อมเซ็ท ป๊อปคอร์นและเครื่องดื่ม 2 ชุดต่อ 1 ท่าน

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook: กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
 • Line: @GPFcommunity

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณภาณุมาศ จะบัง

Contest Type: 

ประกวดภาพถ่าย

Eligibility: 

ประชาชนทั่วไป

Contest's URL: 

รายละเอียด

File attachments: 

รายละเอียด

ใบสมัคร

Deadline: 

13 Oct 2018 10:00 to 31 Oct 2018 16:00

Published by: 

Contestwar