หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”
ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”

admin vcd
2018-10-17 14:34:01

ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”

Submitted by mod on Mon, 2018-10-08 13:52

ที่มา http://contestwar.com/contest/14264

ประกวดคลิป
“ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON
2”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (ปวช., กศน.)
 2. สมัครเป็นทีม ทีมละ 3 - 5 คน
 3. ทุกทีมต้องได้รับการรับรองจากโรงเรียน/มีโรงเรียนส่งเข้าประกวดอย่างเป็นทางการ (มีลายเซ็นของผู้อำนวยการหรือรองผู้อำนวยการ) โดยไม่จำกัดจำนวนทีม

กติการประกวด

 1. ส่งคลิปผลงาน ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่สร้างภาพลักษณ์เชิงบวก ความยาวไม่เกิน 3 นาที ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2561
  • การส่งเข้าประกวด มี 2 ประเภท คือ 1)ส่งผลงานที่ ม.ร. ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) หรือ 2)ส่งผลงาน ที่สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง
  • ทั้งนี้ แต่ละทีมต้องส่งผลงานผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพียงประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 2. ส่งผลงานคลิปด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ เฉพาะส่วนกลาง (กรุงเทพฯและปริมณฑล) ส่งที่ งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด ในจังหวัดที่ตนสังกัดหรือใกล้เคียง (วงเล็บมุมซองประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี study @Ramkhamhaeng SEASON 2”)
 3. ประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการฯ เพื่อเข้าประกวดการคัดเลือกรอบแรกที่ส่วนกลาง (กรุงเทพฯ)
 4. นำคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการฯ มาคัดเลือกรอบแรกพร้อมคลิปผลงานจากส่วนกลาง และประกาศผลคลิปที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จำนวน 10 ทีม วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ทางเฟสบุ๊ค PR Ramkhamhaeng University
 5. กำหนดการตัดสิน ในวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยพิจารณาจาก ข้อ 4

ระยะเวลาดำเนินการ

 • ประชุมชี้แจงแก่ผู้แทนโรงเรียน วันที่ 27 กันยายน 2561
 • เปิดรับผลงานคลิป ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 12 ธันวาคม 2561
 • ส่งผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมายังส่วนกลาง วันที่ 20 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 25 ธันวาคม 2561
 • ประกาศผลรอบตัดสินและมอบรางวัล วันที่ 28 มกราคม 2562

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • รางวัลชมเชย (2 รางวัล) รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่ที่ระลึกให้กับโรงเรียนต้นสังกัด
 • เงินสนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ทีมละ 3,000 บาท)
 • เงินสนับสนุนการผลิตสื่อ สำหรับทุกทีมที่เข้ารอบสุดท้าย (จำนวน 10 ทีม ทีมละ 3,000 บาท)

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตรการเข้าร่วมโครงการจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ติดต่อสอบถาม

 • งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 • โทร.02-310- 8045-7
 • โทรสาร.02-310- 8048
 • Facebook Fanpage : PR Ramkhamhaneng University

Contest Type: 

ประกวดสื่อ

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Eligibility: 

นักเรียน

Total Prize Money: 

100,000 Baht

Contest's URL: 

รายละเอียด

Tags: 

ประกวดคลิป

File attachments: 

ใบสมัคร

Deadline: 

05 Oct 2018 10:00 to 12 Dec 2018 16:00

Published by: 

Contestwar