หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future"
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future"

admin vcd
2018-10-17 14:36:47

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future"

Submitted by mod on Fri, 2018-10-05 18:56

ที่มา http://contestwar.com/contest/14267

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15
เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ
"Future"

มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

หัวข้อการประกวด
"Future"

ประเภทของภาพถ่าย
ภาพถ่ายดิจิทัล

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทย และชาวต่างประเทศ

รางวัลการประกวด

  • รางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 80,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
  • รางวัลเกียรติยศ จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และเหรียญที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

การส่งผลงาน
การส่งผลงานภาพถ่าย ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2561 ส่งถึง :

งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

(ผลงานภาพถ่ายที่ส่งเกินกำหนดเวลาจะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน โดยจะถือเอาวันที่ลงตราประทับของไปรษณีย์)  

ติดต่อสอบถาม

  • งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
    เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
  • โทร. 0-2849-7564, 0-2849-7538
  • โทรสาร 0- 2849-7563
  • E-mail: su-pr@su.ac.th
  • Facebook: www.facebook.com/NarisdayPhotoContest

Contest Type: 

ประกวดภาพถ่าย

Eligibility: 

ประชาชนทั่วไป

Contest's URL: 

รายละเอียด

Downloads: 

ดาวน์โหลดรายละเอียดและใบสมัคร

File attachments: 

Deadline: 

01 Nov 2018 10:00 to 15 Nov 2018 16:00

Published by: 

Contestwar