หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/กิจกรรมนักศึกษา > ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"
ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"

admin vcd
2018-10-17 15:09:03

ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"

Submitted by mod on Wed, 2018-10-03 19:18

http://contestwar.com/contest/14246

ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต
หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time
Donor ความภูมิใจของการให้
"ชีวิต"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต" ในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561 : BRAND’S Young Blood 2018 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา เกียรติบัตร และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

 1. ต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในสังกัดสถาบันการศึกษาอย่างถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 23 ปี
 2. ผู้ส่งผลงานต้องระบุที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกในประเทศไทย
 3. ผู้ส่งผลงาน 1 คน หรือ 1 ทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน) สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ 2 ผลงานเท่านั้น
 4. ครอบครัวของพนักงานบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ไม่มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ลักษณะของผลงาน

 1. หัวข้อในการนำเสนอ “BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ “ชีวิต”
 2. ภาพ เนื้อหาและข้อความ ต้องไม่หมิ่นเหม่หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่ส่อไปในทางโป๊ ลามก อนาจาร หรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของไทย
 3. ข้อความและเสียงที่ต้องใส่อยู่ในวิดีโอคลิปเฟรมสุดท้ายพร้อมโลโก้ “กว่า 20 ปี ที่ผ่านมา โครงการ BRAND’S Young Blood พลังเลือดใหม่ มียอดบริจาคโลหิตกว่า 1,000,000 ยูนิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยจากทั่วประเทศ” (โลโก้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ โลโก้โครงการแบรด์ยังบลัด)
 4. การถ่ายทำตัดต่อวิดีโอคลิป และบันทึกผลงานในรูปแบบ .mpg ขนาด 352x288 ความยาวไม่เกิน 2 นาที ลงในแผ่นซีดีหรือดีวีดี ระบุคำบรรยายความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 พร้อมชื่อทีมและรายชื่อสมาชิก ลงในเอกสาร Word (.doc)
 5. วิดีโอคลิปที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยผ่านการประกวดจากที่ใดมาก่อน
 6. วิดีโอคลิปทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวดถือเป็นสิทธิ์ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สามารถนำเสนอหรือไม่นำเสนอได้ สามารถนำมาแก้ไข เพิ่มเติม หรือ จัดทำซ้ำ และเผยแพร่สู่สาธารณะได้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถขอรับคืนไม่ว่ากรณีใดๆ

กำหนดส่งผลงาน

 1. ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2561 - 15 มกราคม 2562
 2. กรณีส่งผลงานด้วยตนเอง (ในวันและเวลาราชการ) ติดต่อที่
  ชั้น 7 ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์
  โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753
 3. กรณีส่งผลงานทางไปรษณีย์ ใส่ซองปิดผนึก จ่าหน้าซองถึง
  งานกิจกรรมสัมพันธ์และโครงการพิเศษฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  วงเล็บมุมซองว่า (VDO Clip – BYB 2018) การส่งผลงานทางไปรษณีย์ จะยึดตามวันที่ประทับตราบนซองเป็นสำคัญ

หลักฐานการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตนักศึกษา (ทุกคนในทีม) โดยต้องเห็นรูปถ่ายชัดเจน
 2. กรอกใบสมัครเข้าร่วมการประกวดอย่างครบถ้วนและชัดเจน
 3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.blooddonationthai.com และ www.brandsworld.co.th

รางววัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 30,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เกียรติบัตร 20,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เกียรติบัตร 10,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี
 • รางวัลชมเชย 5 รางวัล เกียรติบัตร 3,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
 • โทรศัพท์ 0 2255 4567, 0 2263 9600 ต่อ 1752, 1753

Contest Type: 

ประกวดสื่อ

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Eligibility: 

นิสิต นักศึกษา

Contest's URL: 

รายละเอียด

Tags: 

brand’s young blood 2018

แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561

ประกวดวิดีโอคลิป

File attachments: 

รายละเอียด

ใบสมัคร

Deadline: 

28 Aug 2018 10:00 to 15 Jan 2019 16:00

Published by: 

Contestwar