หน้าหลัก > กิจกรรม > ประกาศ > สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุ
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุ

admin vcd
4 ต.ค. 61 - 4 ต.ค. 61
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม