หน้าหลัก > กิจกรรม > ประกาศ > นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ”
นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ”

admin vcd
1 ก.พ. 61 - 10 ก.ค. 61
เวลา: 11 ตุลาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | 10.30-21.00 น. สถานที่: ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ

นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Thai | Architecture)

เวลา: 11 ตุลาคม 2560 - 7 มกราคม 2561  | 10.30-21.00 น. สถานที่: ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ ร่วมเรียนรู้กระบวนการออกแบบพระเมรุมาศ อันสะท้อนคุณค่างานสถาปัตยกรรมไทย ในนิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ”