หน้าหลัก > กิจกรรม > ประกาศ > เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

admin vcd
1 ก.พ. 61 - 12 ก.ค. 61
TCDC

              

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561

 ม.ค. - ก.พ. 61

กรุงเทพมหานคร ไม่เพียงเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมืองฟ้าอมรของไทยแห่งนี้ยังเป็นที่กิน อยู่ หลับนอนของประชากรหลากหลายวัฒนธรรมกว่า 10 ล้านคน จากการเก็บข้อมูลของ Mastercard's Global Destination Cities Index กรุงเทพฯ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลกเมื่อปี 2559 ถึง 21.5 ล้านคน จากจำนวนนักท่องเที่ยวที่มากมายมหาศาลนี้ ส่งผลให้กรุงเทพฯ เติบโตอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นมหานครแห่งใหม่ ที่ซึ่งความเคลื่อนไหวใหม่ๆ ในการบริโภคและการลงทุนได้แจ้งเกิดและขยายวงกว้างออกไป

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ Bangkok Design Week 2018 (BKKDW2018) คือเทศกาลที่มุ่งนำเสนองานออกแบบและงานสร้างสรรค์ โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2561 ในย่านสร้างสรรค์ (Creative Districts) ต่าง ๆ เช่น เจริญกรุง คลองสาน วงเวียน 22 พระราม 1 และสุขุมวิท เป็นต้น โดยผู้ชมสามารถเที่ยวชมงานด้วยระยะทางที่สามารถเดินเชื่อมถึงกัน หรือสัญจรด้วยรถไฟฟ้า BTS และรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 หรือ BKKDW2018 ดำเนินงานโดย ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มุ่งสำรวจเนื้อหาในธีม The NEW-ist Vibes เปิดโอกาสให้ชุมชนนักออกแบบและนักสร้างสรรค์ไทยได้แบ่งปันวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ ที่สดใหม่และเปี่ยมไปด้วยมุมมองที่ลุ่มลึก เพื่อให้ผู้ชมได้ส่องดูอนาคตของกรุงเทพฯ เมืองหลวงของไทย ในสามหัวข้อด้วยกัน ได้แก่ City & Living (อยู่ดี) Well Being & Gastronomy (กินดี) และ Creative Business (ธุรกิจสร้างสรรค์) ผ่านการนำเสนอในสามรูปแบบด้วยกัน ได้แก่ Experimental Design (ผลงานเชิงทดลอง) Crossover (ผลงานข้ามเส้นอันเกิดจากการใช้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ต่างสาขามาช่วยแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาสิ่งหนึ่งให้สำเร็จ) และ Co-Creation (ผลงานจากการมีส่วนร่วมในการคิดและออกแบบของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเพื่อสร้างสรรค์ไอเดียที่สามารถพัฒนาให้เกิดขึ้นจริงได้)

TCDC ขอเชิญชวนนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ผลิต ศิลปิน หน่วยงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวล่าสุดของกรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยให้เติบโตไปด้วยกัน ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase) และจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program) ได้ตามรายละเอียดในคู่มือการสมัครเข้าร่วม

 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase)
และกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program)

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมจัดแสดงผลงานออกแบบ (Design Showcase)
รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ (Creative Program)
 
#BKKDW2018 ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาล และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความเคลื่อนไหวล่าสุดของเมือง และขับเคลื่อนวงการการออกแบบและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้เติบโตไปด้วยกัน ในเทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561 (Bangkok Design Week 2018)
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้าร่วมเทศกาลได้ที่ program.bkkdw@tcdc.or.th 
หรือ โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137 (จันทร์ - ศุกร์ / 09.30 - 17.30)
 

ติดตามความเคลื่อนไหว

www.bangkokdesignweek.com
facebook.com/bangkokdesignweek 
instagram.com/bangkokdesignweek 
#BKKDW2018
#bangkokdesignweek

ติดต่อสอบถาม
TCDC กรุงเทพฯ
อาคารไปรษณีย์กลาง 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10501

• สำหรับผู้สนใจเข้าชมงาน
hello.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400
อังคาร - อาทิตย์ | 10.30 - 21.00

• สำหรับผู้สนใจร่วมจัดกิจกรรม
program.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 #136, 137
จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30

• สำหรับผู้สนใจร่วมสนับสนุนงาน
partnership.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 #235
จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30

• สำหรับสื่อมวลชน
press.bkkdw@tcdc.or.th
โทร. (66) 2 105 7400 #117, 218
จันทร์ - ศุกร์ | 09.30 - 17.30

 
        

AddThis Sharing Sidebar

Share to Facebook, Number of shares733Share to Twitter

SHARES