หน้าหลัก > กิจกรรม > ประกาศ

นิทรรศการการออกแบบ
...
31 ม.ค. 61 - 30 มี.ค. 61
Charoenkrung, Khlong San, Rama 1 and Sukhumvit.
เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2561
                          &nbs ...
1 ก.พ. 61 - 12 ก.ค. 61
TCDC
ประชุมสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์ได้ประชุมหารือเพื่อวางนโยบายสำหรับภาคการศึกษาหน้า ...
26 ก.ย. 61 - 10 ต.ค. 31
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศตวรรษที่ ๒๑
ด้วยสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้นิเทศศิลป์ในศต ...
1 ต.ค. 61 - 9 ต.ค. 61
ห้องประชุมคณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุ
วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2561 สาขาการออกแบบนิเทศศิลป์เข้าร่วมพิธีบวงสรวงพระวิษณุ ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ...
4 ต.ค. 61 - 4 ต.ค. 61
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อบรมเรื่องการเขียนตัวอักษร
อบรมเรื่องการเขียนตัวอักษร
11 ต.ค. 61 - 11 ต.ค. 61
ชั้น G คณะศิลปกรรมศาสตร์
นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ”
นิทรรศการ “ศาสตรา สถาปัตย์ ไทย: พระเมรุมาศ จุดเชื่อมจักรวาล และการออกแบบ” (Insight | Tha ...
1 ก.พ. 61 - 10 ก.ค. 61
เวลา: 11 ตุลาคม 2560 - 7 มกราคม 2561 | 10.30-21.00 น. สถานที่: ห้องแกลอรี ชั้น 1 อาคารส่วนหลัง (Back Building) TCDC กรุงเทพฯ
กิจกรรมย้อนหลัง